Information om avtal och uppdrag mellan Varbergs kommun och Marknad Varberg

Förvaltningsrätten anser ej kontrollkriteriet uppfyllt i avtalskonstruktionen med Marknad Varberg AB.

Förvaltningsrätten har meddelat att de underkänner kontrollkriteriet genom den avtalskonstruktion som Varbergs kommun har med Marknad Varberg AB. Det var ett oväntat beslut och Varbergs kommun har för avsikt att överklaga det.

Marknad Varberg AB har kommunens uppdrag att arbeta med destinations- och näringslivsutveckling. Varbergs kommun äger numera 100 % av aktierna i bolaget och anser därmed att det så kallade kontrollkriteriet är uppfyllt.

Den senaste rättsliga frågeställningen har gällt verksamhetskriteriet, det vill säga om kommunen har lagt rätt verksamhetsuppdrag på Marknad Varberg AB, varför kommunen nu ställer sig frågande till förvaltningsrättens beslut.

– Vi i styrelsen för Föreningen Marknad Varberg tycker att det är oerhört olyckligt att ärendet inte kommer till en lösning. Vi har under det senaste ett och ett halvt åren arbetat intensivt och tillsammans med kommunen kommit fram till denna konstruktion. Nu vill vi ha arbetsro för att konstruktivt jobba med frågor för utvecklingen av Varbergs näringsliv, säger Mårten Dragstedt, ordf i föreningen Marknad Varberg.

Tills ärendet är avgjort pågår verksamheten i Marknad Varberg AB och Varbergs kommun har ställt garantier så att ekonomin inte ska hotas. Det är med andra ord ”business as usual” i bolaget.

Ni hittar uttalanden från Varbergs kommun HÄR

Sidan uppdaterad 2015-04-16