Aktuellt

Marknad Varberg är delaktiga i mycket! Ta en titt på vad som är aktuellt hos oss just nu!

VARUMÄRKET VARBERG

Läs mer om det nya platsvarumärket som tagits fram. Varberg inspirerar >>


NYTT ÅR MED MARKNAD VARBERG
Marknad Varberg ingår ju numera i den kommunala förvaltningen och är kommunens avdelning för näringslivs- och destinationsutveckling. En ny ansvarig för verksamheten, efter Jannike Åhlgren, kommer att rekryteras under våren. Tills vidare är Martin Andersson tf näringslivschef och till stöd har han Britta Antonsson, som fått ett särskilt ansvar för destinationsutveckling.

Elisabet von Knorring slutade i december och EvaLotta lämnar också Marknad Varberg efter många år, för att gå mot nya utmaningar. 

Vår webbinformatör Sandra Arntsberg är tillbaka från sin föräldraledighet, hon börjar med ett par dagar i veckan, men från 1 mars är hon här på heltid igen. Fanny som vikarierade på tjänsten har gått vidare till nytt arbete.

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter till våra medarbetare >>
 

MARTIN ANDERSSON BLIR TILLFÖRORDNAD NÄRINGSLIVSCHEF
Martin Andersson, näringslivsutvecklare på Marknad Varberg, tar över efter Jannike Åhlgren som tillförordnad näringslivschef.

Läs mer


JANNIKE ÅHLGREN PÅ MARKNAD VARBERG SLUTAR
I samband med att Marknad Varberg AB övergick från att vara ett helägt kommunalt bolag, till att istället ingå i kommunstyrelsens förvaltning, så upphörde även den befintliga VD-tjänsten. Jannike Åhlgren, tidigare VD har nu meddelat att hon inte längre blir kvar inom kommunen.

Läs mer 
 

VARUMÄRKESPLATTFORM
Varbergs kommun presenterar stolt sin kommunövergripande varumärkesplattform, där såväl organisations- som platsvarumärke ingår, samt en övergripande ny visuell identitet. 

Läs mer 


MARKNAD VARBERG AB GÅR IN I KOMMUNAL FÖRVALTNING OCH KOMMER DÄRMED BLI EN DEL AV VARBERGS KOMMUN
Detta medför att vi fr.o.m. 1 oktober 2015 får nytt organisationsnummer och nya fakturarutiner.

Läs mer


MARKNAD VARBERG I NY ORGANISATORISK FORM
Ett enigt kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2015 att destinations- och näringslivsfrågor skyndsamt flyttas över från Marknad Varberg AB till kommunstyrelsen i Varbergs kommun. 

Läs mer
 

INFORMATION OM AVTAL OCH UPPDRAG MELLAN
VARBERGS KOMMUN OCH MARKNAD VARBERG
Förvaltningsrätten har meddelat att de underkänner kontrollkriteriet genom den avtalskonstruktion som Varbergs kommun har med Marknad Varberg AB. Det var ett oväntat beslut och Varbergs kommun har för avsikt att överklaga det. Varbergs kommun äger numera 100 % av aktierna i bolaget och anser därmed att det så kallade kontrollkriteriet är uppfyllt. 

Läs mer


VARBERGS KOMMUN OM MARKNAD VARBERG

Förvaltningsrätten har meddelat att de underkänner kontrollkriteriet genom den avtalskonstruktion som Varbergs kommun har med Marknad Varberg AB. Det var ett oväntat beslut och Varbergs kommun har för avsikt att överklaga det.

Läs mer


ANTIKRUNDAN KOMMER TILL VARBERG
Varberg blir en av de sex platser som får besök av Anne Lundberg och 20 av Sveriges främsta antikexperter under Antikrundans turné. Den 1 september kommer de till Rotundan.

Läs mer


VARBERGS KOMMUN OM MARKNAD VARBERG
Marknad Varberg AB har Varbergs kommuns uppdrag att arbeta med destinations- och näringslivsutveckling i Varberg. Med anledning av den rättsprocess som pågår kring avtalskonstruktionen mellan Marknad Varberg och Varbergs kommun vill de göra några förtydliganden.

Läs mer


NÄTVERKSTRÄFFAR
Marknad Varberg skapar möten för företagare och näringsliv. Just nu är vi i full gång med vårens alla träffar. 

Läs mer


KATTEGATTLEDEN
Vi är delaktiga i projektet Kattegattleden som är den första leden i Sverige att skyltas som nationell turistcykelled. Den är 37 mil lång, näst intill bilfri och har ett unikt och havsnära läge. Cykelleden går från Helsingborg i söder till Göteborg i norr. Den kommer att invigas den 6 juni.

Våra kontaktpersoner på Marknad Varberg är:
Britta Antonsson
0340-86812, 0702-173440 
britta@marknadvarberg.se

Mia Carlsson
0340-86806
mia@marknadvarberg.se


VARUMÄRKET VARBERG
Just nu pågår ett arbete med en ny varumärkesplattform i Varberg där både platsvarumärket och Varbergs kommuns varumärke ses över. 

Vår kontaktperson på Marknad Varberg är:
EvaLotta Petersson
0340 - 868 17
070-217045
evalotta@marknadvarberg.se


MARKNAD VARBERG REKRYTERAR ÅRETS CENTRUMUTVECKLARE 2014
Vi på Marknad Varberg är glada att kunna meddela att vi rekryterat Magnus Thomson, Årets Centrumutvecklare i Sverige 2014, som näringslivsutvecklare till att bland annat driva projektet VARBERG365.

Läs mer


IDÉTÄVLINGEN UNDER VISIONSDAGARNA
Vi har nu lottat ut en vinnare i tävlingen vi anordnade under Visionsdagarna i november. Vinnaren är Malin Andersson som erhåller två biljetter till en valfri föreställning av PS-musikalen 2015. Grattis! 


"TILLSAMMANS KAN VI SKAPA ETT FÖRETAGSKLIMAT I VÄRLDSKLASS!"
Jannike Åhlgren tog över stafettpinnen som VD den 1 maj 2014 och nu känner hon att hon börjar bli ordentligt varm i kläderna.

Läs mer


VARBERGSGALAN 2014
Den 17 oktober applåderades framgångsrika företagare i Varberg under årets viktigaste fest för det lokala näringslivet! Vi var stolta att i år kunna erbjuda en högklassig helkväll med närproducerad mat från Varbergsföretag och rolig underhållning. Det var nu nionde året som vi ordnade denna fest för näringslivet i Varberg och det blev en fanatstisk kväll för alla att minnas. Tack till alla som medverkade och grattis till pristagarna!

Läs mer


VARBERG 365 DAGAR OM ÅRET
Marknad Varbergs hösttidning om och för näringslivet i Varberg utkom den 27 oktober. Vad är ditt budskap till näringslivet? I hösttidningen berättar vi vad som är på gång inom Varbergs näringsliv. Många i vårt närområde är intresserade av den utveckling som sker här, speciellt när det gäller samhälle och näringsliv. I höstens tidning finns artiklar om vad som är på gång inom dessa områden.

Vill ni synas i nästa tidning kontakta:
Elisabeth Welzenbach
0340-868 26
elisabeth.w@marknadvarberg.se


VARBERGSVÄRDAR
För att förenkla för besökare i Varberg tar vi med oss cykelkärra och information ut till er! Under sommaren kommer vi på Marknad Varberg att finnas ute bland besökare och Varbergsbor. Vi tror på det personliga mötet. Därför finns vi på platser runt om där det är mycket människor. Vi finns på torget på torgdagar och långtorsdagar och vid badväder kan ni hitta oss på någon strand, t ex på Getterön. Vid större evenemang som t ex Markrillfestivalen och Surfers Day i Apelviken kommer vi att vara med. Större anläggningar, som ex campingplatser, kan också räkna med besök. Våra kunniga medarbetare hjälper till att svara på frågor, säljer biljetter till Varbergevenemang och tipsar om aktiviteter och annat som finns i Varberg.


VARBERGS KOMMUN GÅR IN SOM ÄGARE I MARKNAD VARBERG
Föreningen Marknad Varberg och Varbergs kommun arbetar kontinuerligt för ett tätt samarbete i näringslivsfrågor. I januari 2014 gick Varbergs kommun in som ägare i Marknad Varberg AB och kommer därmed att gemensamt med medlemsföretagen driva näringslivsutveckling och service.

Läs mer


TRYGGARE VARBERG

Tryggare Varberg är ett samverkansprojekt för att göra Varberg till en tryggare stad att leva och arbeta i. Målet är att minska kontantmängden med 180 mkr på årsbasis. Detta genom att minska användandet av kontanter och på så sätt förbättra säkerheten för både butikspersonal och kunder. Att betala med kort istället för med kontanter innebär också positiva effekter för miljön, eftersom det blir färre transporter. Bakom projektet står Marknad Varberg tillsammans med en rad samarbetspartners.
www.tryggarevarberg.se

Vår kontakt på Marknad Varberg:
Roger Almén 
0340-86821
roger@marknadvarberg.se

Sidan uppdaterad 2016-12-16