Fakta om Marknad Varberg

Vårt uppdrag är att utveckla och marknadsföra Varberg som en attraktiv ort att besöka, bo och driva företag i.

Marknad Varberg är näringslivets röst inom den kommunala organisationen och vice versa. Vi arbetar både långsiktigt med utveckling och mer konkret med service till besökare, varbergsbor och näringsliv.

Marknad Varberg är en del av kommunstyrelsens förvaltning.


VÅRT UPPDRAG
Vårt uppdrag är att arbeta med utvecklingsfrågor och service till företag och besökare.

ANTAL SYSSELSATTA 2015
16 helårsanställda och 4 säsongsanställda.

Fakturerings-uppgifter > 

Sidan uppdaterad 2016-11-14


Fakturering

Medarbetare