Gemensamt ägt näringslivsutvecklingsbolag

Till Medlemmar i Föreningen Marknad Varberg 

Som vi tidigare meddelat så finns förslaget om att Varbergs kommun och Föreningen Marknad Varberg bildar ett gemensamt bolag för näringslivsutveckling. Förslaget är att Varbergs kommun köper in sig i Marknad Varberg AB. Det blir sedan ett näringslivutvecklingsbolag där kommunen och näringslivet, genom Föreningen Marknad Varberg, äger bolaget. 

Kommunfullmäktige tog tisdagen den 17 september ett inriktningsbeslut om att kommunen ska fortsätta diskussioner och förhandlingar med Marknad Varberg om ett gemensamt bolag. 

Under hösten skall riktlinjer, villkor m m utformas. Arbetet kommer att ske i en grupp bestående av Jörgen Warborn, Jana Nilsson och Harald Lagerstedt från Varbergs kommun samt Jan Werdelin, Peter Mossbrant, Karin Dahlgren och Martin Svensson från Föreningen Marknad Varberg. 

Inför vårt extra föreningsmöte iden 11 november kl 19, ska ett förslag till framtida organisation vara klart. Kommunfullmäktige ska ta beslut om detta i december. 

Det nya bolaget ska, om allt går i lås, vara verksamt från den 1 januari 2014. Hans Lillhage väljer i samband med detta, att avgå som VD när den nya organisationen startar. Han slutar den 31 december 2013 för att gå vidare med andra arbetsuppgifter som egen företagare inom bl.a. konsultbranschen. Han kommer dock att finnas kvar till förfogande under en övergångsperiod. 

- Efter 18 år i organisationen, tycker jag det är dags att lämna. Det blir ytterst lämpligt nu när den nya organisationen ska träda i kraft, säger Hans Lillhage. Det blir också spännande att bli sin ”egen” efter att ha varit anställd VD för olika bolag i snart 30 år. 

Genom det gemensamma bolaget får näringslivet, genom Föreningen Marknad Varberg, mycket större möjligheter att påverka den positiva utvecklingen för Varbergs näringsliv.
 

Föreningen Marknad Varberg 

Arne Kastberg 

Ordf, tel 070-5285821, arne@stenasa.se

Sidan uppdaterad 2013-10-29