Nya tag för bättre företagsklimat i Varberg

Till Medlemmar i Föreningen Marknad Varberg.

Marknad Varberg och Varbergs kommun arbetar kontinuerligt för ett tätt förhållande och samsyn i näringslivsfrågor. Vårt avtal med Varbergs kommun har tidigare löpt fyra år i taget och när det nu var dags att omförhandla så har diskussioner kommit upp om vi kan arbeta på något annat sätt. Varbergs kommun önskar öka sitt engagemang och bli mer delaktiga i arbetet med näringslivsutveckling. Marknad Varberg har också uttryckt att ett ökat kommunalt engagemang gynnar vårt arbete och ökar vår genomslagskraft. 

Under våren och sommaren har diskussionen fortsatt och resulterat i ett förslag att Varbergs kommun och föreningen Marknad Varberg tillsammans planerar att bilda ett bolag för näringslivsutveckling i Varberg. 

I och med att kommunala representanter och näringslivets representanter sitter i samma styrelse fokuseras näringslivsarbete mot samma mål. Kontakterna blir tätare och kommunikationen förbättras med ett gemensamt bolag, istället för som tidigare ett avtal mellan två organisationer. Då skapas bättre förståelse mellan kommun och näringsliv och detta i sin tur generar ett bättre företagsklimat. 

Ambitionen är att det nya bolaget blir verksamt fr o m 1 januari 2014. Tiden fram till dess används för att ta fram underlag och att fatta nödvändiga formella beslut. 

Avsikten är att den löpande driften och verksamheten ska fortsätta som tidigare. 

Vi har reserverat tid för ett föreningsmöte och en extra bolagsstämma måndag den 11 november kl 19.00.

Att kommunen vill vara mer engagerad och känna större delaktighet, känns positivt för båda parter. Jörgen Warborn uttrycker det så här: 

- Vi är oerhört angelägna, från kommunens sida, att ta tillvara näringslivets kompetens och ser fram emot att utvecklingsfrågor diskuteras och beslutas gemensamt, säger Jörgen Warborn. 

Föreningen Marknad Varberg får en förtätad dialog med kommunen när man sitter i samma styrelse och vi anser att våra möjligheter att påverka utvecklingen för Varbergs näringsliv ökar markant. 

Hela styrelsen har varit engagerad i frågan och vi kommer att hålla er medlemmar informerade om alla steg. Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er.
 

Marknad Varberg 

Arne Kastberg 

Ordf, tel 070-5285821, arne@stenasa.se

Sidan uppdaterad 2013-10-30


Gemensamt ägt näringslivsutvecklingsbolag

Till Medlemmar i Föreningen Marknad Varberg