”Tillsammans kan vi skapa ett företagsklimat i världsklass!”

Jannike Åhlgren, 40, är nytillträdd VD för Marknad Varberg sedan snart ett halvår tillbaka. Den 1 maj tog hon över stafettpinnen och nu känner hon att hon börjar bli ordentligt varm i kläderna.

– Varberg är en helt fantastisk kommun att jobba i. Det känns verkligen att vi är på rätt väg här – och riktigt bra ska nu bli ännu bättre!
  När Jannike lämnade sin tjänst som näringslivschef i Ale kommun till förmån för Varberg, hade hon på re­kordkort tid sett till att Ale kunde få motta utmärkel­sen som årets klättrare på Svenskt Näringslivs ran­king 2013.

Hon har ett tydligt mål med vad hon vill även med Varberg.
– En attraktiv plats är en plats där människor vill bo. Att utveckla platsens innehåll är en möjlighet och en förutsättning för oss alla, oavsett om vi jobbar med tillverkande industri, tjänsteföretag eller riktar oss till besökarna – alla tävlar i dag om kompetensen och om att få hit kreativa och innovativa individer. Nu ska vi se till att både skapa ett företagsklimat i världsklass och att bli en självklar besöksdestina­tion. Det är där vi har nyckeln till en stark tillväxt och utveckling.

"Trenden man ser är att människor flyttar till städer och jobben flyttar efter människorna. Varbergs framgång ligger i att se sig själv i ett större sammanhang, att dra nytta av sitt geografiska läge och att satsa på samarbeten med intilliggande storstäder och regioner. Vi måste visa på mod, våga agera och satsa - även om det ibland innebär att vi misslyckas.” Jannike Åhlgen, VD Marknad Varberg.


Marknad Varberg kommer under 2015 att initiera fyra olika projekt som samtliga har samma syfte; att stärka företagets roll som motor i Varbergs utveckling och att säkerställa en god service.

Digitalisering
Vad betyder det att ett företag med 40 anställda kan vara mer värt än ett med 20 000? Hur påverkas eko­ nomin, både här i Sverige och ute i världen, av en sådan utveckling? Marknad Varberg står nu inför att ta ett stort kliv in i en tydligare och mer strategisk digital närvaro. Projektet inleds med en förstudie i syfte att visa vilken väg Marknad Varberg bör gå.

Varberg365
Företag vill etablera sig där talangerna finns och ta­langerna vill befinna sig där det är attraktivt att vara. Med detta som utgångspunkt kommer Marknad Var­berg att under 2015 introducera en helt ny process för utveckling med evenemang som utgångspunkt. Det handlar dels om om att utnyttja de arrangemang som redan finns och skapa direkt affärsnytta kring dem, och dels att ge besökaren en starkare upplevel­se och ett tydligare värdskap.

Industriinkubator
De bästa affärsidéerna föds oftast i redan befintliga företag och i princip all forskning och utveckling i Varbergs kommun sker inom den privata sektorn. Tillsammans med industin kommer Marknad Var­berg att utveckla en plattform och ett antal olika pro­ cesser som ska möjliggöra ytterligare kommersiali­ sering av de utvecklingsresultat som kommer fram.

Convention Bureau
Möten mellan människor och företag genererar affärsnytta. I det här projektet kommer Marknad Varberg att både ta fram en plan och att påbörja
arbetet med ett mer långsiktigt och strategiskt arbete
för att generera nya möten Varberg.

Sidan uppdaterad 2014-11-10