Utökat medlemskap - Centrumgrupperna

Är du företagare i centrum blir du medlem i Marknad Varberg - Centrumgruppen. Då medverkar du till att göra Varbergs stadskärna till en attraktiv plats för shopping och avkoppling. Förutom de ordinarie medlemsförmånerna tillkommer följande i ditt utökade medlemskap:

• Annonsrabatter - Annonsering med rabattavtal i Hallands Nyheter och Varbergsposten.

• Fria annonser - En (1 st) friannons i Shoppingbilagan (värde 4.800 kr) som delas ut i samarbete med HN. En (1 st ) friannons i Marknad Varbergs Vårtidning (värde 4.500 kr).

• Service med tillståndsgivning - Enklare hantering och rabatt på tillstånd för trottoarpratare och reklamskyltar.

• Utbildningar - Möjlighet att medverka vid kompetensutveckling och EU-projekt. Dessa förmåner gäller under ett kalenderår och förutsatt att medlemsavgifter för hela året erlägges.
 

Vad gör vi mer för dig i Centrumgruppen?

Arrangerar AKTIVITETER

- både i egen regi och tillsammans med olika samarbetspartners

• Populära Långtorsdagar

• Julens aktiviteter – luciakröning, Levande Julkalender och Skyltsöndag

• ShoppingKur, Modevisningar, Releasefest för Varbergskortet, Mångkulturell fest m.m.

Insatser för GEMENSAMMA INTRESSEN

• Marknad Varberg sköter inköp, förvaring, uppsättning, nedtagning av julbelysning, flaggspel med mera

• Ansvarar för och driver isbanan på torget som drar massor av folk till centrum vintertid.

• Marknad Varberg driver utvecklingsfrågor genom olika arbetsgrupper och i nära samarbete med Varbergs kommun

• Vägskyltar med reklam om långtorsdagar, lördagar och jul

• Gruppfax för varningar och information om t ex ”annonsskojare”

• Projektledare för ”Tryggare Varberg”

• Projektledare för projekt ”Varberg som handelsstad 2025”

• Omvärldsbevakning, att vi jämför oss med de bästa

Arbete i olika ARBETSGRUPPER

• Styrgruppen – arbetar med strategiska frågor som berör centrums utveckling, visionsarbete m m

• Parkeringsgruppen – för att säkra god tillgänglighet på parkeringsplatser i centrum

• Handelsutvecklingsgruppen – handelns långsiktiga utveckling och lokalförsörjning

• Marknadsgruppen – marknadsföring, aktiviteter samt att samordna öppettider

• Offentliga rummet miljö – utveckling av stadens gestaltning för ökad skönhet och säkerhet

• Fastighetsägaregruppen – lokalt forum för fastighetsägare, driver utvecklingsfrågor, sköter kontakter med Varbergs kommun

PLUS …
Allt vårt övriga arbete för att marknadsföra och utveckla Varberg, men det kommer ju alla tillgodo.

Läs mer på www.marknadvarberg.se

AVGIFTER
Medlemsavgift: 50 kr som för alla medlemmar
Serviceavgift för centrumgruppen
Butik: 0,02 % av omsättningen (dock lägst 6 500 kr/år)
Fastighetsägare: avgiften baseras på fastighetens taxeringsvärde, varierar mellan 0,01-0,03 %.

KONTAKT
Roger Almén
TEL: 0340 - 868 21, 0705-828 214
E-POST: roger@marknadvarberg.se

Sidan uppdaterad 2013-02-04