Varbergs kommun går in som ägare i Marknad Varberg

Föreningen Marknad Varberg och Varbergs kommun arbetar kontinuerligt för ett tätt samarbete i näringslivsfrågor. I januari går Varbergs kommun in som ägare i Marknad Varberg AB och kommer därmed att gemensamt med medlemsföretagen driva näringslivsutveckling och service.

Marknad Varbergs uppdrag är att skapa bästa förutsättningar för företag att starta, etablera och utvecklas i Varbergs kommun.

- ”Vi vill att varje företagare ska känna att det är enkelt att starta och växa företag i Varberg. Genom att kommunen och näringslivet gemensamt driver näringslivsutvecklingsfrågor är vi övertygade att företagsklimatet kommer att förbättras ytterligare”, säger Jörgen Warborn (m), kommunstyrelsens ordförande.

Varbergs kommun kommer att äga 67 procent av aktierna och den nya styrelsen kommer att bestå av fyra representanter från näringslivet och tre representanter från de politiska partierna. Styrelsen, som tillträder i samband med bolagsstämman i januari, är Karin Dahlgren (ordf., TreK AB), Jörgen Warborn (v ordf., M), Peter Mossbrant (Derome AB), Jan Werdelin (Strängbetong AB), Martin Svensson (Comwell Varbergs kurort), Jana Nilsson (S) och Harald Lagerstedt (C).

- ”Det nya samarbetet ger oss en möjlighet att utveckla och arbeta mer effektivt med våra näringslivsfrågor”, säger Karin Dahlgren, blivande ordförande i Marknad Varberg. ”Det kommer att skapa bättre förutsättningar för Marknad Varberg och våra medlemsföretag att driva våra frågor och utvecklingen i ett gemensamt forum”.

Beslut om nytt ägarskap i Marknad Varberg fattades av Varbergs kommunfullmäktige den 17 december och träder i kraft den 1 januari 2014.

Nuvarande VD för Marknad Varberg, Hans Lillhage, slutar 31 december och rekrytering av ny VD pågår. Karin Dahlgren kommer att vara tillförordnad fram tills ny VD är på plats senare i vår. 

 

Kontaktperson: Karin Dahlgren, 0730-560421

Kontaktperson: Jörgen Warborn, 070-6555559

Sidan uppdaterad 2013-12-18