Platsvarumärket Varberg

Varberg - En plats som inspirerar

Vad är ett platsvarumärke?

Människors olika uppfattningar om en plats skapar tillsammans platsens varumärke. Alla aktörer i

Varberg bidrar till bilden av Varberg och påverkar genom det platsvarumärket. Såväl ett framgångsrikt fotbollslag, ett företag som utmärker sig, en välfungerande kommunorganisation och en fantastisk lokalmiljö bidrar till att skapa värde i Varberg. När vi är stolta över Varberg och låter det märkas i vår kommunikation, så har vi kommit långt på vägen mot ett starkt varumärke.

När Varberg uppfattas som attraktivt vill människor komma hit – på besök, för att bo här eller starta

sitt företag. Effekten blir att näringslivet utvecklas och att fler arbetstillfällen skapas, samtidigt som

det blir lättare att attrahera framtida medarbetare. Vi som bor här får ett större utbud av service och

tjänster.

 

Vi tar avstamp i Vision 2025, Varberg ska bli västkustens Kreativa mittpunkt.

Vad kännetecknar kreativitet?

»Vilopauser, och ibland längre perioder då man presterar på en lägre

nivå, är viktiga förutsättningar för kreativitet – och för att man ska

kunna prestera toppresultat. Kreativa personer har ofta mycket intensiva

perioder av arbete för att sedan vila.«

 - Fredrik Ullén, professor i neurovetenskap vid Karolinska institutet.

 

Varberg har goda förutsättningar för att erbjuda en pendling mellan lugn och aktivitet, vilket främjar

kreativitet. Genom ett medvetet arbete med varumärket driver vi Varberg i riktning mot Vision 2025 –

Västkustens kreativa mittpunkt.

 

Vi är många som jobbar lite för mycket. Är lite för uppkopplade.

Åker hemifrån för tidigt och kommer hem för sent. Som motreaktion söker vi

oss till platser där vi kan återhämta oss, byta miljö, samla kraft och hitta

inspiration. Där vi kan leva i ögonblicket. Men vi vill också utmana oss själva,

tänja våra gränser, se något vi inte har sett förut och fördjupa oss i det vi

brinner för. Vi vill utvecklas tillsammans, fylla på med nytt syre och få utlopp

för vår kreativitet, som får sin kraft av pendlingen mellan lugn och aktivitet.

Vi vill bli de vi kan bli och nå vår fulla potential.

Varberg ger oss goda förutsättningar för det.

 

Vår position – Platsvarumärkets position

Kärnvärden som gör Varberg till Varberg

En plats får sin identitet i samspel mellan historien och nutiden, genom hur boende och besökare förhåller sig till, använder och utvecklar platsen. För att hitta platsen Varbergs kärnvärden har vi utgått ifrån tidigare analyser, haft dialog med medarbetare, politiker, invånare och näringsliv i olika forum och sett närmare på vad Varberg delar med kreativa och framgångsrika platser runtom i världen. Följande lyftes fram av många, och ledde oss fram till fyra kärnvärden och en sammanfattande kärna.

En myllrande plats vid havet

Den levande stadskärnan, torghandeln, stränderna, konserterna, utställningarna och alla andra mötesplatser.

Där det händer. Alltid nära.

Mitt i historien

I Varberg brukar vi våra historiska miljöer. För konserter, bad och surfing likaväl som kunskapsspridning.

Där idéer lyfter

Människor med idéer och visioner. Små och stora företag. Tid och utrymme. Kreativa motorer och

katalysatorer.

Med en särskild känsla för vatten

Bad året runt, surfare och spa. Hamnar, båtar och fiske. Vackra sjöar. Salt och doften av tång. Vågor

som slår in över strandpromenaden en stormig höstdag. Kurorten där man en gång drack brunn. Där

vattnet alltid är närvarande.

 

VARUMÄRKETS KÄRNA – EN PLATS SOM INSPIRERAR

Varberg har en egen livsstil; En myllrande plats vid havet. Mitt i historien.

Där idéer lyfter. Med en särskild känsla för vatten. En plats som inspirerar.

Sidan uppdaterad 2016-03-17