Varumärket Varberg

Vad är ett platsvarumärke?

Människors olika uppfattningar om en plats skapar tillsammans platsens varumärke. Alla aktörer i Varberg bidrar till bilden av Varberg och påverkar genom det platsvarumärket. Såväl ett framgångsrikt fotbollslag, ett företag som utmärker sig, en välfungerande kommunorganisation och en fantastisk lokalmiljö bidrar till att skapa värde i Varberg. När vi är stolta över Varberg och låter det märkas i vår kommunikation, så har vi kommit långt på vägen mot ett starkt varumärke.

När Varberg uppfattas som attraktivt vill människor komma hit – på besök, för att bo här eller starta sitt företag. Effekten blir att näringslivet utvecklas och att fler arbetstillfällen skapas, samtidigt som det blir lättare att attrahera framtida medarbetare. Vi som bor här får ett större utbud av service och tjänster.

 

Vi tar avstamp i Vision 2025 - Varberg västkustens Kreativa mittpunkt.

Vad kännetecknar egentligen kreativitet?
 

»Vilopauser, och ibland längre perioder då man presterar på en lägre

nivå, är viktiga förutsättningar för kreativitet – och för att man ska

kunna prestera toppresultat. Kreativa personer har ofta mycket intensiva

perioder av arbete för att sedan vila.«

 - Fredrik Ullén, professor i neurovetenskap vid Karolinska institutet.

 

I pendlingen mellan lugn och aktivitet uppstår kreativitet. Förutsättningarna för detta finns i Varberg.

Vi hoppas att alla verksamma i Varberg ska känna sig delaktiga i att skapa värde så att Varberg upplevs inspirerande. Vi hoppas också att vi alla känner igen oss och hittar våra egna sätt att låta Varberg inspirera oss.

 

STORYN bakom varumärket >>

Hela VARUMÄRKESPLATTFORMEN finns att läsa här >>

 

Du kan också vara med

När vi är många som vill berätta om allt som är bra med Varberg blir det lätt spretigt. Varbergs visuella identitet skapar möjligheter att berätta om Varberg på många olika sätt men ändå behålla en känsla av samhörighet. Tillsammans skapar vi en nyansrik och tydlig gemensam bild som alla kan relatera till, såväl besökare som varbergsbor. Vi blir starkare när vi drar åt samma håll.

Här följer exempel på hur du, som verksam i Varberg, kan kommunicera varumärket och använda logotypen i din egen kommunikation.

(Owe gör exempel på t ex negativ logo i platta alt svart logo på vit platta
på kuvert, i platsannons, affisch, på websidor.)

 

Anmäl dig här om du är intresserad >>

Ange hur du tänker använda dig av varumärket eller logotypen och i vilket syfte.

 

Tillsammans gör vi Varberg ännu mer inspirerande på vår väg att bli Västkustens kreativa mittpunkt!

 

PS. Marknad Varberg förbehåller sig rätten att återkalla användandet om vi anser att varumärket och logotypen används på ett felaktigt sätt eller i ett syfte som inte är förenligt med vår värdegrund. Ds.

 

Sidan uppdaterad 2016-03-17