Varumärkesplattform

Varbergs kommun presenterar stolt sin kommunövergripande varumärkesplattform, där såväl organisations- som platsvarumärke ingår, samt en övergripande ny visuell identitet.

Varbergs kommuns varumärkesplattform, innehållande såväl ett organisations- som ett platsvarumärke, är laddad med värden förankrade i Varbergs historia, våra unika förutsättningar och vår vision. Varumärkena har delvis olika fokus, men framförallt drar de åt samma håll genom Varberg vision 2025 – att vara Västkustens kreativa mittpunkt. 

– En gemensam varumärkesplattform, laddad med värden förankrade i Varbergs historia, våra unika förutsättningar och vår vision, ger oss en värdefull kärna att samlas kring i arbetet med att skapa en tydlig bild av Varberg och vart vi är på väg, säger Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande.

Att bygga ett starkt varumärke kräver en tydlig färdriktning. Den nu framtagna varumärkesplattformen skapar en värdefull kärna att samlas kring för att skapa en tydlig bild av Varberg och vart vi är på väg.  

Alla som bor i eller besöker Varberg har eller får någon form av relation till kommunen och platsen. Relationer vi vill ta vara på, bygga upp, förstärka och mångfaldiga. Det gör vi genom att aktivt jobba med hur kommunorganisationen och platsen uppfattas - både inifrån och utifrån.

Vi har två varumärken som är nära släkt med varandra, organisationsvarumärket för Varbergs kommun och platsvarumärket för den geografiska platsen Varberg. De har delvis olika fokus och målgrupper, men framför allt drar de åt samma håll genom visionen - att vara Västkustens kreativa mittpunkt. För att lyckas med det krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och mod.

Platsen Varberg
En plats får sin identitet i samspel mellan historien och nutiden, genom hur boende, besökare, företag och alla andra förhåller sig till, använder och utvecklar platsen. Alla är vi med och skapar värde, och bidrar till att Varberg blir en inspirerande, kreativ mittpunkt.

Varberg lyfter fram följande fyra kärnvärden för platsen:
- En myllrande plats vid havet
- Mitt i historien
- Där idéer lyfter
- Med en särskild känsla för vatten

Platsvarumärkets kärna - En plats som inspirerar

Läs gärna mer i  varumärkesplattformen

Varumärkesplattformen är ett strategiskt styrdokument och beslutades av kommunfullmäktige i september 2015.ANGÅENDE RADIO HALLANDS INSLAG OM VARBERGS VARUMÄRKESPLATTFORM
Radio Halland gjorde den 17 september 2015 ett inslag om konsultkostnaden för, och syftet med Varberg kommuns framtagande av en varumärkesplattform. Dessvärre innehåller inslaget rena felaktigheter och ett dåligt underbyggt material. Vi väljer att kommentera det här nedan så att inte kommunens viktiga arbete får fel fokus.

Läs mer 

Sidan uppdaterad 2015-09-21